TÜRKİYE

 

YAPI TEKNİKER VE TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ

 

GENEL MERKEZİ

 

Kıbrıs Şehitleri Caddesi

No:92 Daire:5

Alsancak - İZMİR

+90 232 421 74 90

 

 

 

KURULUŞ

 

Türkiye Yapı Tekniker ve Teknisyenleri Derneği;ilk nüve teşkilatını 1957 yılından evvel,2290 sayılı Yapı ve Yollar Kanununa istinaden Nafıa Vekaleti(Bayındırlık Bakanlığı)açılan Yapı Kalfası Kurslarında yetiştirilen ve o zaman büyük ihtiyaç duyulan Teknisyenler tarafından;

 

Yıl 1953, İzmir Yapı Teknisyenleri Cemiyeti Kurulmuştur.

Büyük bir özveri ile girişimde bulunan ve o tarihlerde çok ihtiyaç olan ve aranılan teknisyenler,inşaatlarda(yapılarda)Görev,Yetki ve Sorumluluklarını Kanuna göre kullanarak,Teknisyenleri disipline etmek,bilinçli ve bilgili bir şekilde,o zamanki Teknolojiye uygun,Kanun ve Yönetmeliklere uygun nitelikli yapılar inşa edilmesini sağlamak üzere,Dayanışmanın iyi bir örneğini vererek birlik ve karşılıklı saygı ile kurulan İzmir Yapı Teknisyenleri Cemiyetine,o tarihlerde Yapı Enstitülerinden bir üst kurulan yetkili olan ve yalnız İstanbul,Ankara’da bulunan Yapı Kalfa Okullarından ve yine iki yıllık üst tahsil veren İstanbul Teknik Okulu Teknikerlik bölümünden mezun olanlar ilk üyeleri olmuşlardır.

 

1980 yılından sonra Türkiye de  Üniversiteler bünyesinde açılan Ön lisans ve sonrada Meslek Yüksek okullarından mezun olmaya başlayan İnşaat(Yapı)Teknikerleri,Yüksek Teknikerler ile Teknik Eğitim Fakültesinden mezun olan Teknik Öğretmenlerde  derneğe üye olmağa başlamışlardır.

1953 İzmir Yapı Teknisyenleri Cemiyeti

1968-1971 yıllarında Yapı Teknisyenleri Derneği
 

Üyelerin teknik okullarda kazandıkları formasyona göre,yetki,görev ve sorumluluk sınırları İmar Kanununa ve Yönetmeliklerine göre derecelendirildiğinden,Derneğin Türkiye Genelinde faaliyet gösterebilmesi  için ;

 

20.09.1973 tarih ve 7/7146 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile” TÜRKİYE” kelimesi kullanılarak derneğin adı;

 

TÜRKİYE

YAPI TEKNİKER ve TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ

GENEL MERKEZİ

Olarak Türkiye genelinde tanıtılması sağlanmış ve şubeler açılmağa başlanmıştır.   

 

FAALİYETİ: 

Dernek;Türkiye’de,yurt içinde teknik mesleki tahsil veren Yapı Enstitüleri,Meslek Liseleri,Anadolu Meslek Liseleri ,Yüksek Tekniker Okulları (3 yıllık mülga) Meslek Yüksek Okullarından Yapı (inşaat)Yapı Ressamlığı bölümlerinden mezun olanlara;

 

İmar Kanunları ve Yönetmelikleriyle kazandıkları formasyona göre kendilerine verilen YETKİ,GÖREV ve SORUMLULUK derecelerine uyularak bir disiplin içinde inşa edebilmeleri organize ederek Yetki belgeleri verilmek suretiyle faaliyet göstermektedir.

 

Dernek  Tüzüğünde belirtilen amaçları doğrultusunda,üyelerine en iyi hizmetli vererek faaliyetini sürdürmektedir,

 

Bu hizmetlerini yürütebilmek için,dernek adına,İzmir Kemer altı  852 sokakta Hacılar işhanında 3 adet çalışma bürosu alınarak 1996 yılına kadar burada üyelerine hizmet vermeğe devam etmiştir.

 

Bir yapı inşaatının Kanun ve Yönetmeliklere göre nitelikli,sağlam ve kontrollü devam etmesi için,Mimar,İnşaat Mühendisi,Tekniker,Teknisyenin bir arada kendilerine ait Yetki,Görev  ve Sorumluluklarını kullanması,birbirlerine dayanışması ile mümkün ve zorunlu olmaktadır.

 

Bu maksatla Mimar ve İnşaat Mühendislerinin çalışma ofisleri İzmir,Alsancak semtinde olması göz önüne alınarak,

 

Dernek için 1996 yılında da İzmir,Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi 92/5 nolu yerde bir gayrimenkul (daire)alınarak üyelerin hizmetine sunulmuş olup,halen burada faaliyetine devam etmektedir.