TÜRKİYE

 

YAPI TEKNİKER VE TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ

 

GENEL MERKEZİ 

 

(T.Y.T.T.D.)


Dernek Şubesi açılabilmek için;


Türkiye de Tüm İllerde ve nüfusu 50.000 (Elli Bin) üzerinde olan İlçelerde, bu İl ve İlçelerde veya çevresinde toplam en az 20-25 kişinin Tüzüğümüzün 5.inci maddesinde yazılı okulların Yapı(İnşaat), Yapı Ressamlığı, Restorasyon (röleve) bölümlerinden mezun Tekniker-Teknisyen mevcudiyeti ve üye olması halinde; 


Bunlardan en az Üç kurucu üye olarak Dernek Genel Merkezine üye kayıtlarını yaptırmaları zorunludur.
Bunlara; talepleri halinde ;Genel Yönetim Kurulu kararı ile Şube kurucu Yetki belgeleri verilir.


Bu belge ile beraber ekinde,

  1 - Şube açılması için; Genel Yönetim Kuruluna verilen Yetkii gösteren Dernek Büyük Kongresi (Dernek Genel Kurulu)'nda alınan kararın fotokopisi (Dernek Genel Merkezinden alınacak) eklenir. 

  2 - Üç Adet Dernek Tüzüğü,

  3 - Kurucuların Nüfus Cüzdanı örnekleri (T.C.Kimlik numaralarını gösteren) 

  4 - Dernek Şubesi kurucu üyeleri (Geçici Şube Yönetim Kurulu) üyeleri ile Tebligatları almaya yetkili kişi ve kişilerin Adı, Soyadı, Adreslerini (İkametgah ilmühaberlerine uyumlu) ve imzalarını gösteren liste.

 

BİLİNİZ !
Yukarıda yazılı belgeler tamamlanarak, Kurucu Üyeler tarafından o yerin Mülki İdari
Amirliğine;
 - Üç Kurucu üyenin imzaladığı iki adet kuruluş bildirimi ekinde verilmektedir.
 - Kuruluş bildirimi verildikten sonra İl-İlçe Dernekler Müdürlüğünden yazılı olarak 
Dernek Şubesi Kod nosu alındıktan sonraki Altı ay içinde şubenin seçimli Olağan ilk Genel Kurulunun yapılması zorunludur.